خشکی پوست و مو در فصل سرما و ارتباط آلودگی هوا با مصرف فراورده های آرایشی و بهداشتی

مصاحبه تلویزیونی مشاور علمی برند سپیژن جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در شبکه سه سیما برنامه ویتامین 3 با موضوع خشکی پوست و مو در فصل سرما و ارتباط آلودگی هوا با مصرف فراورده های آرایشی و بهداشتی

 

سمیت و سرطان زایی با محصولات بهداشتی و آرایشی غیر استاندارد

مصاحبه تلویزیونی مشاور علمی برند سپیژن جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در شبکه سه سیما برنامه ویتامین 3 با موضوع سمیت و سرطان زایی با محصولات بهداشتی و آرایشی غیر استاندارد